Het Servicepunt Techniek is er voor ondernemers en werkzoekenden

Het Servicepunt is een fysiek “punt” binnen het UWV Werkbedrijf.
Ondernemers in de technische branche kunnen er terecht voor informatie, advies en begeleiding op het gebied van personeel en ondernemerschap.
Werkzoekenden vinden er ondersteuning in de vorm van arbeidsbemiddeling op maat, scholingsaanbod en persoonlijke begeleiding.

Maatwerk en begeleiding

Het servicepunt wil werkzoekenden direct bemiddelen naar (ander) werk. Is de werkzoekende niet voldoende gekwalificeerd? Dan kan een (niet vrijblijvend) scholingstraject worden ingezet. Het servicepunt creëert nieuwe leerwerkplekken, scholingsarrangementen en vacatures in samenwerking met werkgevers.

Krachten gebundeld

Via het Servicepunt Techniek wordt alle kennis van partijen op één plaats gebundeld. Branches, sectorfondsen en kenniscentra zetten daarvoor eigen personeel, met kennis van sectorale scholing en vacaturevervulling in.

Betrokkenen

  • Gemeenten
  • UWV Werkbedrijf
  • Vakbonden: FNV Bondgenoten, CNV BedrijvenBond, De Unie, VHP, Metalektro Personeelsdiensten
  • Werkgevers: Koninklijke Metaalunie, FME-CWM, Uneto-VNI, NVKL. Bovag, Focwa en Vib
  • Kenniscentra: Kenteq, Innovam, VOC
  • O&O fondsen: OTIB, A&O, OOM, OOC, OOMT, OOI, OOGZ
  • Regionale werkgevers en praktijkopleidingsbedrijven
  • ROC’s

Samen werken zij aan het behoud en ontwikkeling van vakmanschap in de technische sector in de regio. Er is een landelijk telefoonnummer ingesteld waar werkgevers en werknemers terecht kunnen voor advies en ondersteuning: 088-5237989.